11.11 SINGLE DAY – SALE ĐẬM 01 NGÀY

Web Anh tin tuc 1 1020x536 1

Mua 01 sản phẩm GIẢM 11% trên hóa đơn

Mua 02 sản phẩm GIẢM 22% trên hóa đơn

Mua 03 sản phẩm GIẢM 33% trên hóa đơn

Mua 04 sản phẩm GIẢM 44% trên hóa đơn

Mua 05 sản phẩm trở lên GIẢM 55% trên hóa đơn

Thời gian: chỉ 01 ngày 11.11
Chương trình áp dụng cho Tất cả sản phẩm Quần áo và Giày nam/nữ khi mua sắm tại website www.deltasport.vn