DELTA SPORT TÀI TRỢ BÓNG GIẢI BÓNG ĐÁ MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN 2021

Delta Sport Giai bong da mung xuan 2021 resize 3

DELTA SPORT hân hạnh là Nhà Tài trợ Bóng – Giải bóng đá Mừng Đảng Mừng Xuân 2021.

Giải bóng đá Mừng Đảng Mừng Xuân 2021 do Trung tâm Bóng đá Phú Thọ Sài Gòn tổ chức, dành cho tất cả các đội bóng U12& U15 trong thành phố.

Delta Sport Giai bong da mung xuan 2021 resize 9 Delta Sport Giai bong da mung xuan 2021 resize 10 Delta Sport Giai bong da mung xuan 2021 resize 13 Delta Sport Giai bong da mung xuan 2021 resize 15 Delta Sport Giai bong da mung xuan 2021 resize 17 Delta Sport Giai bong da mung xuan 2021 resize 28 Delta Sport Giai bong da mung xuan 2021 resize 34 Delta Sport Giai bong da mung xuan 2021 resize 56 Delta Sport Giai bong da mung xuan 2021 resize 60 Delta Sport Giai bong da mung xuan 2021 resize 81 Delta Sport Giai bong da mung xuan 2021 resize 83 Delta Sport Giai bong da mung xuan 2021 resize 96 Delta Sport Giai bong da mung xuan 2021 resize 98 Delta Sport Giai bong da mung xuan 2021 resize 99 Delta Sport Giai bong da mung xuan 2021 resize 102 Delta Sport Giai bong da mung xuan 2021 resize 103

Delta Sport Giai bong da mung xuan 2021 resize 8 Delta Sport Giai bong da mung xuan 2021 resize 5