HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC ĐỀ XUẤT FANPAGE DELTA SPORT

Bước 1: Truy cập vào trang chủ fanpage DELTA SPORT tại đây: https://www.facebook.com/deltasportfashion/

 

Bước 2: Nhấp vào tab đề xuất/đánh giá ở bên trái trang.

Bước 3: Nhấp vào “Có” để đề xuất Trang.

Bước 4: Viết đề xuất/đánh giá của bạn về trải nghiệm mua hàng tại Delta. Lưu ý nội dung đề xuất phải chứa tối thiểu 25 ký tự.

Bước 5: Nhấp vào “Đăng” để đăng công khai để xuất.

Hoàn thành!

Cảm ơn bạn đã Đề xuất/Đánh giá Trang Fanpage DELTA SPORT.