TÍCH ĐIỂM ĐỔI QUÀ – MUA CÀNG NHIỀU, QUÀ CÀNG LỚN

Đối tượng

Mọi khách hang thành viên mua hàng tại các cửa hàng của Delta Sport (trừ cửa hàng tại Aeon và Online).

Thời gian áp dụng

01/03/2022-31/08/2022

Thể lệ chương trình

Với hóa đơn mua hàng đầu tiên từ 300.000Đ trở lên, Khách hàng sẽ nhận được 01 phiếu tích điểm tham gia chương trình “Tích điểm đổi quà” từ 15/03 đến 31/08/2022.

 • Phiếu tích điểm gồm 15 ô tích điểm.
 • Phiếu tích điểm phải có thông tin cá nhân (Tên và số điện thoại) của khách hàng ở mặt trước của phiếu tích điểm.

Với mỗi 300.000Đ mua sắm, Khách hàng sẽ nhận được 01 dấu để tích lũy và đổi quà tương ứng. Số tiền còn dư dưới 300.000Đ sẽ không được tính điểm.

 • Với 5 ô tích lũy điểm đầu tiên, Khách hàng sẽ nhận được 01 phiếu mua hàng trị giá 100.000đ.
 • Với 10 ô tích lũy điểm, Khách hàng sẽ nhận được 01 phiếu mua hàng trị giá 300.000đ.
 • Với 15 ô tích lũy điểm, Khách hàng sẽ nhận được 01 áo phông bất kì của DELTA.

Điều kiện áp dụng

Khách hàng không được gộp hóa đơn để tích điểm.

Khách hàng cần đem theo Phiếu tích điểm để tích lũy điểm ngay sau khi mua hàng.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm bảo quản Phiếu tích điểm được cấp, cửa hàng sẽ không cấp Phiếu mới trong trường hợp Khách hàng làm mất hoặc hư hỏng Phiếu.

Sau mỗi lần tham gia xong 1 Phiếu, cửa hàng sẽ giữ lại Phiếu tích điểm của Khách hàng và cấp cho khách hàng một Phiếu mới.

Phiếu tích điểm và Quà tặng của chương trình không được quy đổi thành tiền mặt.

Chương trình không áp dụng cho Khách hàng mua sỉ hoặc đại lý.

Lưu ý:

 • Chỉ áp dụng cho Khách hàng thành viên
 • Khách hàng vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin để tham gia chương trình.
 • Phiếu tích điểm chỉ có giá trị đến ngày 31/08/2022
 • Giá trị hóa đơn chỉ được tính sau khi khấu trừ tất cả ưu đãi giảm giá.
 • Khách hàng sau khi tham gia chương trình và đã nhận được điểm tích lũy hay đã đổi quà tặng sẽ không được trả hàng chỉ được đổi hàng (áp dụng đổi hàng với giá trị tương đương).
 • Khách hàng cần đem theo thẻ tích điểm để tích lũy điểm ngay sau khi mua hàng.
 • Khách hàng tự chịu trách nhiệm bảo quản thẻ tích điểm được cấp, cửa hàng sẽ không cấp thẻ mới trong trường hợp Khách hàng làm mất hoặc hư hỏng thẻ.
 • Thẻ tích điểm và Quà tặng của chương trình không được quy đổi thành tiền mặt.
 • Phiếu tích điểm phải còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, không rách, chắp vá.